Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej o mocy większej od 6,5 kW