26 maja, 2021
pompa ciepła

Czy w moim domu pompa ciepła będzie działać poprawnie?

Coraz częściej właściciele domów, ale nie tylko, również mieszkań decydują się na montaż pompy ciepła w zamian za kocioł na paliwo stałe. O czym należy pamiętać decydując się na pompę ciepła?
19 maja, 2021
panele half-cut, shingled-gont

Co to jest technologia Half Cut i czym różni się od technologii w klasycznych modułach PV?

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek co to są instalacje podłączone do sieci (on grid) i instalacje wyspowe (off grid)? W dzisiejszych czasach, kiedy fotowoltaika jest top jeden na pewno każdy słyszał o tego typu instalacjach, o magazynach energii, falownikach hybrydowych. We wcześniejszych artykułach pisaliśmy o kosztach magazynu energii, ale co to właściwie jest i kiedy się go stosuje?
13 maja, 2021
akumulatory, baterie, off grid, on grid

Czym różni się instalacja on-grid i off-grid?

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek co to są instalacje podłączone do sieci (on grid) i instalacje wyspowe (off grid)? W dzisiejszych czasach, kiedy fotowoltaika jest top jeden na pewno każdy słyszał o tego typu instalacjach, o magazynach energii, falownikach hybrydowych. We wcześniejszych artykułach pisaliśmy o kosztach magazynu energii, ale co to właściwie jest i kiedy się go stosuje?
7 maja, 2021
duże rachunki za prąd i oze

Jak wygląda rachunek za prąd po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych?

Wielu inwestorów zastanawia się jak będą wyglądać rachunki za prąd zakładając instalację fotowoltaiczną. Według Nas jest to najlepsza opcja, żeby swoje rachunki za prąd obniżyć. Jednakże, wbrew powszechnej opinii nie obniżymy ich do zera. Ile zatem wyniosą nas rachunki za prąd z instalacją fotowoltaiczną?
28 kwietnia, 2021
Instalacja dla straży, fotowoltaika

Fotowoltaika i pompy ciepła w OSP? A czemu by nie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrona powietrza w ramach Programu 2021-OA-1 pn. „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa od 15 kwietnia 2021 r. do wyczerpania alokacji!
23 kwietnia, 2021
cel oze

Czy Polska osiągnie nałożone przez UE cele OZE na 2030 rok?

Poszczególne kraje członkowskie były zobligowane do przygotowania "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Strategie zawarte w planach krajów Unii Europejskiej mają służyć realizacji unijnych celów przyjętych w ramach tzw. Pakietu zimowego, czyli zbioru regulacji w zakresie energetyki i klimatu po roku 2020. Oprócz tego w 2009 r. przywódcy unijni wyznaczyli cel, zgodnie z którym do 2020 roku 20% zużycia energii zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. W 2018 r. uzgodniono cel na rok 2030: do tego czasu 32% zużycia energii w Unii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Trwają też rozmowy na temat przyszłych ram polityki na okres po 2030 r.
15 kwietnia, 2021
Serwis posprzedażowy

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa?

Fotowoltaika jako prosty i ekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej stała się bardzo popularna w Polsce. Instalacja fotowoltaiczna wykonana jest z elementów trwałych i odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Jest zaprojektowana jako urządzenie praktycznie bezobsługowe, wymagające minimalnej ingerencji ze strony użytkownika. Z tych powodów nie przewiduje się przeprowadzania specjalnych czynności konserwacyjnych, które miałyby zapewnić poprawna pracę całej elektrowni. Jest jednak szereg działań, których wykonanie zaleca się w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek instalacji PV, czy też wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej.
7 kwietnia, 2021
pompa ciepła, czyste powietrze

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła bazuje na niskotemperaturowej energii cieplnej pochodzącej ze środowiska naturalnego. Pobiera energię zmagazynowaną w powietrzu i przekazuje ją do wody w układzie grzewczym. Pompa ciepła jest urządzeniem uniwersalnym, które może funkcjonować przez cały rok, zapewniając optymalną temperaturę w budynku zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Urządzenia te charakteryzuje całoroczne podgrzewanie wody użytkowej, a także możliwość chłodzenia w upalne dni. Ciepło może być dostarczane do budynku na kilka sposobów, poprzez ogrzewanie podłogowe, grzejniki czy klimakonwektory, a także w kombinacjach, np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki.
30 marca, 2021
fotowoltaika

Jak firma Elektro Control dobiera instalację fotowoltaiczną krok po kroku?

Krok 1. Dobór odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia energii elektrycznej w budynku. Moc instalacji fotowoltaicznej zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej (odczytujemy go z rachunku za prąd, podany w kWh). Warto przeanalizować kilka ostatnich lat aby sprawdzić czy zużycie rośnie, spada czy utrzymuje się na stałym poziomie oraz czy planujemy zakupić nowe urządzenia na prąd. Zawsze jednak możemy instalację rozbudować.